Zorgverlening

 

Wij bieden plaats voor mensen die zorg nodig hebben. Dit kan langdurig zijn, maar ook voor kortdurende zorg kunt u bij ons terecht, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of om mantelzorgers tijdelijk te ontlasten.


Tijdelijke opname

Voor een tijdelijke opname hanteren wij een aangepast tarief. De minimale verblijfsduur voor dit tarief is 6 weken met een maximum van 3 maanden. Voor meer informatie over onze tarieven kunt u contact met ons opnemen.


Zorgleefplan

De zorg die nodig is, wordt vastgesteld aan de hand van een zorgleefplan, waarin wij zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen en behoeften van de zorgvrager. Dit zorgleefplan wordt samen met de bewoner of diens vertegenwoordiger doorgenomen en ondertekend. Het zorgleefplan wordt regelmatig geëvalueerd en zo nodig aangepast. 


Specialisten

Wij hebben diverse specialisten binnen handbereik, zoals een specialist oudergeneeskunde (SOG). Deze arts heeft veel specifieke ervaring met kwetsbare ouderen en chronisch zieken met gezondheidsproblemen. Afhankelijk van uw zorgbehoefte en wensen kan er ook gebruik gemaakt worden van de diensten van de fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtiste of psycholoog.


24 uurs zorg 

Er is 24 uur per dag deskundige hulp aanwezig. De zorg wordt verleend door verpleegkundigen, verzorgenden en helpen. Door middel van een polsbandje kan er op ieder moment van de dag hulp worden ingeroepen.


Leveringsvorm 

De zorg wordt geleverd in een VPT (Volledig Pakket Thuis) Hieronder valt:

verzorging en verpleging

begeleiding individueel en dagbehandeling

behandeling 

vervoer naar behandeling

toezicht en bescherming

maaltijden

huishoudelijke verzorging

nachtzorg en 24-uurs beschikbaarheid


Zorgcoöperatie

Wij zijn aangesloten bij Zorgcoöperatie Accent, waarbij we met meerdere kleinschalige woonvormen samenwerken. Wij doen gezamenlijk de zorginkoop en werken op allerlei gebieden samen. 

Zie ook www.zorgcoöperatieaccent.nl.


Bekostiging

De zorg wordt grotendeels bekostigd door de WLZ. In sommige gevallen werken we ook met een PGB als deze er al is. Om zorg te kunnen krijgen is altijd een indicatie van het CIZ nodig.  Als u die nog niet heeft, kunnen wij deze ook voor u aanvragen. U betaalt een eigen bijdrage aan het CAK, die is afhankelijk van uw eigen vermogen en/of inkomen. U kunt de hoogte van het bedrag berekenen op de website van het CAK

Voor het wonen betaalt u een apart bedrag. Lees hier daarover meer...


 

"Persoonlijke aandacht en liefdevolle zorg bepalen in grote mate je kwaliteit van leven 

als je dement bent of wordt. 

Huize Marijke blinkt daarin uit! 

We zijn directie, verzorgenden en vrijwilligers bijzonder dankbaar voor de warme en huiselijke sfeer waarmee zij het laatste levensjaar van onze moeder vele malen lichter hebben gemaakt. 

We kunnen dit kleinschalige huis dan ook niet genoeg aanbevelen."

Voor meer informatie over VPT, kunt u kijken op de website van het Zilveren Kruis.

Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt. Klik voor meer informatie op het logo hiernaast.